Home page Title

יעוד המרפאה

מרפאת אדלסון הינה גוף ללא מטרות רווח אשר הוקם על ידי בני הזוג דר' מרים ושלדון ג. אדלסון ומוקדש לטיפול בחולים במחלת ההתמכרות לאופיאטים (הרואין ומשככי כאבים) על ידי טיפול אחזקתי במתדון, מתן טיפול פסיכו- סוציאלי מלווה ושרותי יעוץ על ידי צוות מקצועי רב תחומי, כל זאת באמפטיה ומתן יד תומכת ובאווירה מכובדת ובטוחה.


דר' מרים אדלסון

דר' מרים אדלסון הינה רופאה פנימית, מובילה ומומחית בתחום ההתמכרות לסמים. היא מייסדת, נותנת חסות ויו"ר שתי מרפאות לטיפול ומחקר בנפגעי סמים, אחת כאן בתל אביב, והשנייה בלאס וגאס ארה"ב. דר' אדלסון הקדישה את הקריירה שלה למקצוע הרפואה, התמחתה בתחומים של רפואה פנימית ורפואת חירום ומתמקדת בתחומי התלות בחומרים נרקוטיים והתמכרות לסמים.

דר' אדלסון, הידועה ברוחב ליבה ובאנושיותה, החליטה להקים מרפאה לטיפול בנפגעי סמים ועמדה על כך שהמרפאה תהיה מסונפת לבי"ח וזאת כחלק מהאידיאולוגיה שהתמכרות לסמים הינה מחלה ככל המחלות ולכן הטיפול בה צריך להיות במסגרת גוף רפואי מוסדר. בשנת 1993 פתחה דר' אדלסון את המרפאה בתל אביב, ובשנת 2000 את המרפאה בלאס וגאס, ארה"ב.


רקע על המרפאה

המרפאה הוקמה ביוני 1993 ע"י בני הזוג דר' מרים ושלדון אדלסון בסיוע של מנכ"ל בית החולים איכילוב ד'אז, פרופ' דן מיכאלי ז"ל, משרד הבריאות, הרשות הלאומית למלחמה בסמים, מפעל הפיס ועיריית תל אביב-יפו, תחת המסגרת של "קרן מחקרים רפואיים ופיתוח תשתיות רפואיות" במרכז הרפואי תל אביב. המרפאה הינה מרפאת המתדון היחידה בארץ המסונפת למרכז רפואי (חיבור המאפשר מתן מענה מקיף ויסודי לבריאות המטופלים) ולפקולטה לרפואה (באוניברסיטת ת"א, סינוף המעיד על החשיבות האקדמית של הפעילות המחקרית הנעשית במרפאה בתחום מחלת ההתמכרויות). במרפאה מטופלים חולים בוגרים, החולים במחלת ההתמכרויות לסמים ממשפחת האופיאטים (כהרואין), שעברו ניסיון גמילה אחד לפחות ללא הצלחה המקבלים כאן מענה כוללני, המורכב מקבלת טיפול רפואי במתדון וטיפול פסיכו-סוציאלי תומך עם אוריינטציה שיקומית. למרפאה רישיון משרד הבריאות "רשיון מוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים", ותו-תקן של בקרת איכות של משרד הבריאות האמריקאי CARF - כ"מוסד לטיפול ושיקום". מטרת הטיפול היא לצמצם את הנזקים הבריאותיים והחברתיים הנגרמים לחולים אלו ולסביבה עקב התמכרותם להרואין ואורח החיים הכרוך בשימוש בסמי רחוב, ולאפשר להם תפקוד סביר במישור האישי, המשפחתי, החברתי והתעסוקתי. בנוסף, מטרת המרפאה לחקור את השפעות הטיפול במתדון והטיפול ההתנהגותי על צמצום התחלואה הגופנית והנפשית הנלוות למחלת ההתמכרות והתהליכים השיקומיים שהחולים עוברים, לחקור את הרקע הגנטי של ההתמכרות ועוד.

מימון ותרומות

המרפאה ממומנת ע"י תשלומי המטופלים, תשלום של משרד הבריאות, תרומות משפחת אדלסון, ידידיהם ואחרים. התרומות מאפשרות המשך תפעול המרפאה והגדלת כמות המטופלים. תרומות ניתן להעביר ל"עמותת הידידים" של המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סורסקי בעבור מרפאת אדלסון או באופן ישיר למרפאת אדלסון.