Admiton

זכאי לטיפול במרפאה - כל אדם מעל גיל 18 העונה על הקריטריונים הבאים:


  • התמכרות לאופיאטים מעל שנה ברצף
  • סימנים ניכרים של תלות פיזית באופיאטים
  • ניסיון גמילה מלאה לפחות פעם אחת במקום מוכר ע"י משרד הבריאות
  • קבלה לטיפול רק דרך תור המתנה המנוהל במרפאה
  • עדיפות בקבלה לטיפול: נשים בהריון, חולי איידס / נשאי H.I.V.

תור המתנה

עקב הביקוש הרב לטיפול אחזקתי במתדון, הקבלה לטיפול היא דרך הרשמה בתור ההמתנה המנוהל במרפאה. כדי להירשם יש צורך בצילום תעודת זהות ולהשאיר במרפאה דרכי תקשורת.

הליך הקבלה

כל מטופל עתידי שהמתין בתור ההמתנה והגיע תורו להתקבל יזומן לשיחת קבלה עם מנהל המרפאה, בשיחה זו יקבל הסבר על המרפאה, הטיפול והשירותים הניתנים, ימי ושעות הפעילות, נהלים, כללי המרפאה והתשלום. בסיומם יחתום על הסכם טיפול עם המרפאה.

התחייבות לכללי המרפאה

לפני הקבלה לטיפול המועמד יתחייב לעמוד בכללי המרפאה, אי עמידה בהתחייבות זו תביא להפסקת הטיפול במטופל.

בדיקות רפואיות

כל מועמד נדרש לבצע בדיקות רפואיות חיוניות לפני קבלתו לטיפול, שכן הדבר חיוני להתאמת הטיפול הנכון למצבו הנפשי והגופני של המטופל.