Resarch Title

יחידת המחקר

מנהלת - דר' עינת פלס
כדי לשמר ולשפר את איכות הטיפול ואת רמת השירות הניתנים במרפאה, ועל מנת לחקור את נושא ההתמכרויות, הפעילות במרפאה מלווה בפעילות מחקרית בתחומים רבים ומגוונים, בשילוב עם גורמי מחקר בארץ ובחו"ל:

  • בקרת איכות הטיפול- מעקב תקופתי אחר מדדי הצלחת הטיפול (לדוגמא- שיעור השארות בטיפול ושיעור הפסקת שימוש באופיאטים).
  • ביצוע מחקרים יעודיים למענה על שאלות שנוגעות לטיפול (לדוגמא- נוהל מתן בקבוקים, סגירת מרפאה בשבתות וחגים, ועוד).
  • מחקרים בנושאים מגוונים השכיחים ומאפיינים את אוכלוסיית המטופלים (לדוגמא- תחלואה פסיכיאטרית, כאב כרוני, הפרעות שינה, הפטיטיס C , השפעת שימוש לרעה בבנזודיאזפינים, ועוד).
  • ביצוע מחקרים גנטיים על מועדות גנטית להתמכרות ונושאים אחרים (לדוגמא- גורמים גנטים הקשורים למינון מתדון). המחקר הגנטי נעשה בשיתוף עם פרופ' מרי גין קריק ראש המעבדה להתמכרויות באוניברסיטת רוקפלר בניו-יורק.

להלן מאמרים שמסכמים מחקרים שנערכו במרפאה ושהתפרסמו בעיתונים מקצועיים בינלאומיים הקשורים כולם למטופלי מתדון אחזקתי

שיעור הפרעות קשב והיפראקטיביות:

Peles E, Schreiber S, Sutzman A, Adelson M. Attention deficit hyperactivity disorder and obsessive-compulsive disorder among former heroin addicts currently in methadone maintenance treatment. Psychopathology. 2012;45(5):327-33.

טראומה מינית ומאפיינים פסיכיאטרים:

Peles E, Potik D, Schreiber S, Bloch M, Adelson M. Psychiatric comorbidity of patients on methadone maintenance treatment with a history of sexual abuse. Eur Neuropsychopharmacol. 2012 Dec;22(12):883-91.

המתנה ממושכת לטיפול והצלחת הטיפול:

Peles E, Schreiber S, Sason A, Adelson M. Long waiting period to enter methadone maintenance treatment: relation to patient characteristics and outcome. Eur Addict Res. 2012;18(3):149-52.

שיעור היארעות נמוך להפטיטיס C:

Peles E, Schreiber S, Rados V, Adelson M. Low risk for hepatitis C seroconversion in methadone maintenance treatment. J Addict Med. 2011 Sep;5(3):214-20.

תוצאי הריון ומשך הטיפול במתדון:

Peles E, Schreiber S, Bloch M, Dollberg S, Adelson M.Duration of methadone maintenance treatment during pregnancy and pregnancy outcome parameters in women with opiate addiction. J Addict Med. 2012 Mar;6(1):18-23

מינון מתדון ופולימורפיזם של אנזימי P450:

Levran O, Peles E, Hamon S, Randesi M, Adelson M, Kreek MJ. CYP2B6 SNPs are associated with methadone dose required for effective treatment of opioid addiction. Addict Biol. 2011 Jul 25

ארכיטקטורת שינה- מחקר פרוספקטיבי:

Peles E, Schreiber S, Hamburger RB, Adelson M. No change of sleep after 6 and 12 months of methadone maintenance treatment. Addict Med. 2011 Jun;5(2):141-7.

זכאות לשתיית מתדון בבית והצלחת הטיפול:

Peles E, Schreiber S, Sason A, Adelson M. Earning "take-home" privileges and long-term outcome in a methadone maintenance treatment program. J Addict Med. 2011 Jun;5(2):92-8.

פולימורפיזם שלNGFB ומינון מתדון:

Levran O, Peles E, Hamon S, Randesi M, Zhao C, Zhang B, Adelson M, Kreek MJ. Nerve growth factor β polypeptide (NGFB) genetic variability: association with the methadone dose required for effective maintenance treatment. Pharmacogenomics J. 2012 Aug;12(4):319-27.

מהמרים פתולוגים בתל אביב ולאס וגאס:

Peles E, Schreiber S, Linzy S, Adelson M. Pathological gambling in methadone maintenance clinics where gambling is legal versus illegal. Am J Orthopsychiatry. 2010 Jul;80(3):311-6.

סף כאב וכאב על סיפי:

Peles E, Schreiber S, Hetzroni T, Adelson M, Defrin R. The Differential Effect of Methadone Dose and of Chronic Pain on Pain Perception of Former Heroin Addicts Receiving Methadone Maintenance Treatment. J Pain. 2010 Jun 18.

מהמרים פתולוגיים:

Peles E, Schreiber S, Adelson M. Pathological gambling and obsessive compulsive disorder among methadone maintenance treatment patients. J Addict Dis. 2009 Jul;28(3):199-207.

OCD והיסטוריה של טראומה

Peles E, Adelson M, Schreiber S. Association of OCD with a history of traumatic events among patients in methadone maintenance treatment. CNS Spectr. 2009 Oct;14(10):547-54.

קוהרנטיות:

Abramsohn Y, Peles E, Potik D, Schreiber S, Adelson M. Sense of coherence as a stable predictor for methadone maintenance treatment (MMT) outcome. J Psychoactive Drugs. 2009 Sep;41(3):249-53.

15 שנות השרדות והשארות בטיפול:

Peles E, Schreiber S, Adelson M. 15-Year survival and retention of patients in a general hospital-affiliated methadone maintenance treatment (MMT) center in Israel. Drug Alcohol Depend. 2010 Mar 1;107(2-3):141-8.

ארכיטקטורת שינה:

Peles E, Schreiber S, Adelson M. Documented poor sleep among methadone-maintained patients is associated with chronic pain and benzodiazepine abuse, but not with methadone dose. Eur Neuropsychopharmacol. 2009 Aug;19(8):581-8. Epub 2009 May 2.

גנים הקשורים להתמכרות:

Levran O, Londono D, O'Hara K, Nielsen DA, Peles E, Rotrosen J, Casadonte P, Linzy S, Randesi M, Ott J, Adelson M, Kreek MJ.Genetic susceptibility to heroin addiction: a candidate gene association study. Genes Brain Behav. 2008;7(7):720-9.

השואה בין מרפאות תל אביב ולאס וגאס:

Peles E, Linzy S, Kreek M, Adelson M. One-year and cumulative retention as predictors of success in methadone maintenance treatment: a comparison of two clinics in the United States and Israel. J Addict Dis. 2008;27(4):11-25.

מאפיין גנטי והקשר למינון מתדון:

Levran O, O'Hara K, Peles E, Li D, Barral S, Ray B, Borg L, Ott J, Adelson M, Kreek MJ. ABCB1 (MDR1) genetic variants are associated with methadone doses required for effective treatment of heroin dependence. Hum Mol Genet. 2008 Jul 15;17(14):2219-27.

שימוש לרעה בטריציקלים:

Peles E, Schreiber S, Adelson M. Tricyclic antidepressants abuse, with or without benzodiazepines abuse, in former heroin addicts currently in methadone maintenance treatment (MMT). Eur Neuropsychopharmacol. 2008 Mar;18(3):188-93.

מלטונין בנזודיאזפינים ושינה:

Peles E, Hetzroni T, Bar-Hamburger R, Adelson M, Schreiber S. Melatonin for perceived sleep disturbances associated with benzodiazepine withdrawal among patients in methadone maintenance treatment: a double-blind randomized clinical trial. Addiction. 2007 Dec;102(12):1947-53.

הפטיטיס C:

Peles E, Rados V, Adelson M.Characterization of former heroin addict patients with Hepatitis C virus antibodies in a methadone maintenance treatment (MMT) clinic in israel. Subst Use Misuse. 2007;42(9):1477-84.

ירידה בשימוש בבנזודיאזפינים:

Schreiber S, Peles E, Adelson M. Association between improvement in depression, reduced benzodiazepine (BDZ) abuse, and increased psychotropic medication use in methadone maintenance treatment (MMT) patients. Drug Alcohol Depend. 2008 Jan 1;92(1-3):79-85.

התייחסות פסיכודינמית למטופלי מתדון:

Potik D, Adelson M, Schreiber S. Drug addiction from a psychodynamic perspective: methadone maintenance treatment (MMT) as transitional phenomena. Psychol Psychother. 2007 Jun;80(Pt 2):311-25. Review.

מתאם בין מינון מתדון לרמתו בדם:

Adelson M, Peles E, Bodner G, Kreek MJ. Correlation between high methadone doses and methadone serum levels in methadone maintenance treatment (MMT) patients. J Addict Dis. 2007;26(1):15-26.

QTc מוארך והקשר למתדון:

Peles E, Bodner G, Kreek MJ, Rados V, Adelson M. Corrected-QT intervals as related to methadone dose and serum level in methadone maintenance treatment (MMT) patients: a cross-sectional study. Addiction. 2007 Feb;102(2):289-300.

שכיחות וגורמי סיכון לדיכאון:

Peles E, Schreiber S, Naumovsky Y, Adelson M Depression in methadone maintenance treatment patients: rate and risk factors. J Affect Disord. 2007 Apr;99(1-3):213-20.

תחלואה כפולה:

Gelkopf M, Weizman T, Melamed Y, Adelson M, Bleich A. Does psychiatric comorbidity affect drug abuse treatment outcome? A prospective assessment of drug abuse, treatment tenure and infectious diseases in an Israeli methadone maintenance clinic. Isr J Psychiatry Relat Sci. 2006;43(2):126-36.

גברים, נשים, ונשים בהריון:

Peles E, Adelson M. Gender differences and pregnant women in a methadone maintenance treatment (MMT) clinic. J Addict Dis. 2006;25(2):39-45.

מינון מתדון והשימוש בקוקאין:

Peles E, Kreek MJ, Kellogg S, Adelson M. High methadone dose significantly reduces cocaine use in methadone maintenance treatment (MMT) patients. J Addict Dis. 2006;25(1):43-50.

נבאים להצלחה בטיפול- 10 שנות מעקב:

Peles E, Schreiber S, Adelson M. Factors predicting retention in treatment: 10-year experience of a methadone maintenance treatment (MMT) clinic in Israel. Drug Alcohol Depend. 2006 May 20;82(3):211-7.

שכיחות הפרעות שינה:

Peles E, Schreiber S, Adelson M. Variables associated with perceived sleep disorders in methadone maintenance treatment (MMT) patients. Drug Alcohol Depend. 2006 Apr 28;82(2):103-10.

כאב כרוני וגורמי סיכון:

Peles E, Schreiber S, Gordon J, Adelson M. Significantly higher methadone dose for methadone maintenance treatment (MMT) patients with chronic pain. Pain. 2005 Feb;113(3):340-6.

קנביס והקשר להצלחת הטיפול:

Weizman T, Gelkopf M, Melamed Y, Adelson M, Bleich A. Cannabis abuse is not a risk factor for treatment outcome in methadone maintenance treatment: a 1-year prospective study in an Israeli clinic. Aust N Z J Psychiatry. 2004 Jan-Feb;38(1-2):42-6.

טיפול אחזקתי בבנזודיאזפינים:

Weizman T, Gelkopf M, Melamed Y, Adelson M, Bleich A. Treatment of benzodiazepine dependence in methadone maintenance treatment patients: a comparison of two therapeutic modalities and the role of psychiatric comorbidity. Aust N Z J Psychiatry. 2003 Aug;37(4):458-63.

שימוש לרעה בבנזודיאזפינים:

Bleich A, Gelkopf M, Weizman T, Adelson M. Benzodiazepine abuse in a methadone maintenance treatment clinic in Israel: characteristics and a pharmacotherapeutic approach. Isr J Psychiatry Relat Sci. 2002;39(2):104-12.